Луксозни LED осветителни тела Beghelli LED PANEL RTI
Взривобезопасно LED осветление ACCIAIO ECO ATEX
Промишлено осветително тяло BS100 LED

Логолайт Инженеринг предлага пълната гама LED; луменисцентни; натриеви и металхалогенни взривобезопасни осветителни тела на фирмите SCHUCH и BEGHELLI (моля, виж каталози). Те са предназначени за работа в зони 1, 2, 21, 22.

Взривобезопасно осветление от Логолайт
Взривозащитено осветление от Логолайт

Взривобезопасното осветление е специфичен раздел в промишленото осветление, което отговаря на изключително строги изисквания и стандарти. Всички взривозащитени осветителни тела трябва да бъдат сертифицирани за употреба и всеки компромис в това отношение може да бъде с фатални последици. Европейският сертификат гарантира, че тези тела са преминали успешно всички задължителни тестове и показателите им съответстват напълно на нивото на взривобезопасност на средата, в която ще бъдат експлоатирани.

Имате нужда от взривобезопасно осветление?

Логолайт Инженеринг предлага само сертифицирани взривозащитени осветителни тела от най-реномираните европейски производители.

От всички възможни източници на възпламенявания (машини, оборудване, електротабла и комуникации), осветлението е най-често срещаната потенциална опасност. Независимо от степента на опасност на производството, взривобезопасното осветление е технологично задължително и не може да бъде изключено.
Същевременно броят на взривозащитените осветителни тела може да е десетки или дори стотици и всяко едно от тях да представлява потенциален риск за пожар или експлозия.
За да се предотвратят подобни инциденти, осветлението работещо в помещения с лесно запалими или експлозивни материали е със специална конструкция и е проектирано специално за тази цел. Целта е да не се допусне възпламеняване на заобикалящата среда, причинено от повишена температура, искра или самозапалване във вътрешността на осветителното тяло. Тази особеност налага взривозащитените осветителни тела да имат много здрава, най-често метална конструкция, а всички вътрешни елементи да са от високоустойчиви материали и със специални характеристики. Всичко това обуславя значително по-високата им цена в сравнение с конвенционалните осветителни тела. Това принуждава много фирми да залагат на по-евтини взривобезопасни осветителни тела с пластмасов корпус, без необходимите качества и характеристики, често с непризнати в Европейския съюз сертификати за безопасност. Това е сериозна и недопустима грешка, тъй като евентуалните щети от използването на нискокачествено взривобезопасно осветление може да бъдат огромни и несъизмерими с първоначалната финансова икономия.

Със закупуването на сертифицираните взривозащитени осветителни тела от Логолайт Инженеринг, Вие си гарантирате висококачествен европейски продукт, осигуряващ спокойствие на фирмата и служителите.