Луксозни LED осветителни тела Beghelli LED PANEL RTI
Взривобезопасно LED осветление ACCIAIO ECO ATEX
Промишлено осветително тяло BS100 LED

Ние предлагаме изключително качествени LED улични осветителни тела на BEGHELLI и пълна система за автоматизация на уличното осветление по WI-FI (моля, виж каталог).
Имаме и собствено производство на LED улични осветителни тела:

  1. Метални улични улични осветителни тела с LED модули GREE; LED драйвери PHILIPS и оптика на LeDil.
    Те са предназначени за монтаж на височини до 14 метра (моля, виж каталог).
  2. Метални улични осветителни тела с LED модули SAMSUNG и LED драйвери OSRAM / PHILIPS / TRIDONIC.
    Те са предназначени за монтаж на височини до 9 метра (моля, виж снимка).
  3. Поликарбонатни улични осветителни тела с LED модули SAMSUNG и LED драйвери OSRAM / PHILIPS/ TRIDONIC.
    Те са предназначени за монтаж на височини до 7 метра (моля, виж снимка).

Тъй като закупуването на улични осветителни тела се извършва основно от общините, а някои от тях са финансово ограничени, ние сме разработили изключително евтини, но качествени осветителни тела с компактни луминесцентни лампи 1 / 2 X 55 W на PHILIPS. Те са поликарбонатни с електронен баласт на OSRAM.

Led Улично Осветление
Улични осветителни тела Лед

Уличното осветление е неизменна част от съвременната градска среда, оформящо спецификата и облика на всеки град. Монтирано основно на публични места – улици, булеварди, площади, мостове и паркове, уличното осветление изпълнява важна социална и обществена функция, касаеща всеки един от нас.

Имате нужда от енергоспестяващо улично осветление?

Логолайт Инженерингще ще Ви предложи оптималното решение за улично осветление, съобразенo с изискванията, архитектурата и финансовите параметри на всяка община и град.

Съвременното улично осветление е сложна система от взаимосвързани елементи: осветителни тела, конструкции за техния монтаж, електрическа мрежа и системи за управление и контрол. Като неотменима част от инфраструктурата на всеки град, уличното осветление е публичен и „видим” разход, който формира около 12% от разхода на електрическа енергия за осветление в национален мащаб. Ето защо, правилно подбраното и високоефективно улично осветление, може да доведе до сериозни икономии.

Като предназначено за външен монтаж, уличното осветление трябва да отговаря на много и специфични изисквания – възможност за надеждна работа в широк температурен диапазон (от – 20 до + 50 градуса), висока степен на защита от влaжност и прах ( IP65-IP66), устойчивост на умишлени злоупотреби и удари и не на последно място атрактивен и естетически дизайн.
Много важни показатели на уличното осветление са и интензитетът на светлината и начинът на разпределение на светлинния поток във всички посоки.

В уличното осветление се използват различни източници на светлина. Всички те в последните години масово се изместват от LED осветленията, които в сравнение с конвенционалните имат многократно по-голям експлоатационен живот (до 100 000 часа), съпоставими и по-добри светлотехнически характеристики, при значително редуцирана консумация на енергия.

Уличното осветление е отговорна и дългосрочна инвестиция, която изисква сериозен професионален анализ.
Той включва комплексна оценка на технико-икономическите показатели – първоначална цена, качество и експлоатационен живот на осветителните тела, запазване на светлинните им характеристики непроменени във времето, енергийна ефективност и необходими експлоатационни разходи за поддръжка и обслужване.

Предлаганото от Логолайт Инженеринг енергоспестяващо улично осветление съчетава по оптимален начин всички тези изисквания, за да направи Вашата градска среда красива и уютна.