Луксозни LED осветителни тела Beghelli LED PANEL RTI
Взривобезопасно LED осветление ACCIAIO ECO ATEX
Промишлено осветително тяло BS100 LED

Ролковите конвейери са предназначени за транспортиране на единични детайли с произволна форма, размери и тегло. Преместването на детайлите се осъществява директно (при наличието на равна повърхност) или с помощта на транспортен спътник върху свободно въртящи се ролки. Намират приложение във всяка една област на производството и складовите стопанства. На база ролкови транспортьори се изграждат сравнително лесно и нискостойностно произволни трасета, дори и такива с много сложна конфигурация – разклонения, дъги под различен ъгъл, различни нива, наклони, връзки с други машини и транспортни системи.

ОСНОВНИ ПРЕПОРЪКИ ПРИ ИЗБОР НА РОЛКИ

Факторите, които трябва да се вземат предвид при избор на ролки и конструиране на ролкови транспортьори са теглото, размера и вида на повърхността на транспортирания продукт.

Когато тази повърхност е гладка и достатъчно твърда, изискването е товарът да се носи най-малко от 3 броя ролки. Разбира се, колкото по-голям е броя на ролките (по-малка стъпка между съседните ролки), толкова по-плавано е движението (фиг.1)

Ролкови транспортьори пример фигура 1

Когато транспортираният продукт не е с гладка и твърда повърхност (чували, пакети и др.) , има неправилна форма с остри ръбове, то броя на ролките трябва да се увеличи ( фиг.2)

Ролкови транспортьори пример фигура 2

Товароносимостта на ролките Fr се определя по формулата:

Fr > Ft/n . k, където:

Fr
е товароносимостта на ролката по каталог
Ft е максималното тегло на транспортирания продукт
n е броя на носещите ролки, върху които едновременно стъпва продукта
k
е коефициент, който отчита неравномерното разпределение на товара

к = 1.5 при 3 броя носещи ролки
к = 2 при повече от 3 носещи ролки

Галерия ролкови конвейери