Влагозащитено LED осветително тяло Luxiona Neptun Compact
Взривобезопасно LED осветление ACCIAIO ECO ATEX
Промишлено осветително тяло BS100 LED

В галерията са представени снимки на лентови транспортьори с дължини от 1200 до 5500мм и широчини от 100 до 500мм. Модулният принцип на изграждане, позволява клиентът да получи индивидуално решение, без това да води до повишаване на цената.

Друго съществено предимство на така изградените лентови транспортьори е възможността за лесно добавяне на допълнителна окомплектовка във всеки по-късен момент – буферни ролганги или маси на изхода, отсекатели, стопери, портални устройства за автоматично захранване и разтоварване, датчици за управление спирането и пускането на лентата, регулиране на скоростта, безстепенна промяна на наклона, допълнително водене и др.

Галерия единични лентови транспортьори