Логолайт Инженеринг предлага уникалната система LOGICA на фирма BEGHELI, която няма аналог при други производители (моля, виж каталог).

Logica

За първи път аварийни и евакуационни осветителни тела с автотест могат да бъдат свързани към система за централизиран тест по DALI шина или по радио канал. Тя ги разпознава автоматично и ги тества централизирано на определен период от време за повреди. За първи път в света аварийно осветително тяло може да бъде програмирано да свети 1 или 3 часа в авариен режим. Към системата LOGICA могат да се свържат до 120 броя аварийни и / или стандартни осветителни тела, които могат да се управляват и контролират от системата. По този начин тя се превръща и в система за управление и на осветлението. LOGICA може да се интегрира безпроблемно във всяка система за сградна автоматизация.

Logica