Основното предназначение на аварийното и евакуационното осветление е да осигури безопасно напускане на съответната сграда в случай на пожар, земетресение, опасност от обгазяване, отравяне и т.н. Именно затова, изграждането на системи за аварийно и евакуационно осветление е важна част от строителството и поддръжката на всички промишлени и обществени сгради.

Логолайт Инженеринг предлага пълната гама LED и луминисцентни аварийни и евакуационни осветителни тела на световния лидер в тази област фирма BEGHELLI. (моля, виж каталози). Предлагаме също така по-евтини; но качествени модели на полската фирма AWEX. Нашите клиенти могат да разчитат и на компетентната ни помощ при избора на аварийни и евакуационни осветителни тела.

Аварийно осветление
Аварийно и евакуационно осветление

Системите за аварийно и евакуационно осветление са задължителна и неотменна част от изграждането и въвеждането в експлоатация на всички индустриални, обществени и търговски сгради. Високите изисквания към аварийното и евакуационното осветление се обуславят от необходимостта да се предотвратят тежките последствия при природни бедствия и производствени аварии. Ето защо, не трябва да се допуска никакъв компромис при изграждането на системите за аварийно осветление, тяхната експлоатация и редовна поддръжка.

Имате нужда от аварийно и евакуационно осветление?

С над 25 години опит в тази сфера, Логолайт Инженеринг ще ще Ви предложи оптималното решение, гарантиращо висока надеждност, енергийна ефективност и минимални разходи за поддръжка

Основен критерий при избор на аварийно и евакуационно осветление е спецификата и големината на обекта и конкретните нормативни изисквания – аварийно осветление със самостоятелна (автономна) батерия, самостоятелна батерия с авто или централизиран тест или аварийно осветление, захранвано от централна система (батерия). Също така е необходимо да се имат предвид характеристиката на електрическата инсталация, как да бъдат групирани осветителните тела, има ли ограничения в максималния брой аварийно осветление в един кръг, какво е времетраенето и осветеността в авариен режим.

Друг важен критерий при избор на евакуационно и аварийно осветление е захранването на осветителните тела. В зависимост от захранването съществуват две основни групи – конвенционални системи и интелигентни системи с централна система. При конвенционалните системи, всеки осветител е със самостоятелна (автономна) батерия, като в него може да бъде вградена и система за самодиагностика и контрол. Аварийните системи с централна батерия имат значително повече предимства в сравнение с конвенционалните. Те притежават много по-разширена функционалност и възможност за интегриране в автоматизирана система за самодиагностика, мониторинг и управление. При най-модерните системи се използва радиосигнал, вместо стандартен комуникационен кабел, осигурява се по-добра осветеност, като батериите им са с до 10-12 години експлоатационен живот. От друга страна, подмяната на батериите в аварийно осветление със самостоятелно захранване се налага много по-често, което намалява значително неговата рентабилност.

Със закупуване на евакуационно и аварийно осветление от Логолайт Инженеринг, Вие получавате цялостно професионално, енергоспестяващо и икономически ефективно решение.