Високотехнологичен проект за Висше Инженерно Училище във Франция

Високотехнологичен проект за Висше Инженерно Училище във Франция

Поредният  съвместен проект на Логолайт Инженеринг с Техническия Университет – София бе успешно внедрен  в експерименталната база на ECAM–EPMI, Париж, Франция (Висше Инженерно Училище–Сержи).